SCHIP-aanpak

Voor relaties in slecht weer

Vaak gaat een scheiding dan ook gepaard met veel emoties, men ervaart veelal druk om zaken zo snel mogelijk af te handelen. Tegelijkertijd  zit men nog midden in een verwerkingsproces. Alles loopt door elkaar wat ervoor zorgt dat stress het vaak van je overneemt en men minder goed in staat bent om keuzes te maken vanuit een weloverwogen state of mind.

 Voor mij was scheiding iets waar ik niets van wist (mijn ouders zijn gescheiden, maar dat beleef je als kind heel anders). Hierdoor liet ik me meer leiden door de adviezen van professionals. Natuurlijk heel goed en belangrijk, want zij konden ons op dat moment verder helpen. Die eerste periode hebben we gelukkig goede afspraken kunnen maken waar ik nu onze mediator nog steeds dankbaar voor ben. Toch hadden wij ook te maken met vragen, rouw en onverwerkte emoties/vragen. De man met de spreekwoordelijke hamer kwam ook bij ons en we hebben hard gewerkt (moeten we soms nog steeds) om elkaar beter te leren begrijpen, en hoe we als ouders voor onze zoon in het leven willen staan. Wat ik geleerd heb van onze eeuwige discussies, WhatsApp gesprekken en uiteindelijk therapie is dat je samen  GEEN goede ouders  kunt  zijn voor je kinderen als je niet eerst zelf je gezamenlijke  shit oplost. Een kind kan niet centraal staan als zijn ouders blijft strijden. Het wordt dan een speelbal van de onverwerkte emoties, rouw en verdriet van de ouders.

Wat is het?

Wat is de SCHIP-aanpak?

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

De SCHIP-behandelaar kan hierbij behulpzaam zijn.

Gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar

Als licentiehouder en gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar kan ik jullie begeleiden in het proces om jullie relatie af te hechten om daarna als ‘partners in ouderschap’ verder te gaan..  De grondleggers voor de SCHIP-aanpak zijn Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel. Zij schreven het boek Vechten voor je Scheiding, Schipbreuk geslaagd. Op de website www.schipaanpak.com vind je nog meer informatie over de SCHIP-aanpak.

SCHIP is een acroniem voor de vijf fasen waarlangs het traject verloopt. Iedere fase bestaat uit meerdere sessies.

fase 1: Samenkomen
fase 2: Conflict- en verliesverheldering
fase 3: Helpend Horen
fase 4: Integratie
fase 5: Partners in ouderschap

De kern van de SCHIP-aanpak is aandacht voor Rouw, Erkenning én Herstel van vertrouwen.

Voor wie?

De SCHIP-aanpak is bedoeld voor ex-partners die graag samen willen in ouderschap. 

In sommige gevallen kan de rechtbank besluiten om ex-partners middels de SCHIP-aanpak een nieuwe vorm van ouderschap te vinden. 

De huisarts of andere disciplines kunnen je doorverwijzen naar een SCHIP-behandelaar. Je kunt uiteraard ook zelf contact opnemen. 

Wat zijn de kosten?

Een SCHIP-traject bestaat uit minimaal 12 sessies á 1,5 uur. De kosten van één sessie zijn €150,-. In sommige gevallen is er voor een SCHIP-traject een vergoeding mogelijk vanuit de gemeente. Wil je hier meer over weten? Neem vrijblijvend contact met me op.  

“LOslaten is het nieuwe vasthouden”

9 + 12 =